Vítáme Vás v sekci životní prostředí

Tato sekce je zaměřena na dotace v oblasti ochrany životního prostředí
pro obce, města a podnikatelské subjekty. Zejména se zaměřujeme na
kanalizace, vodovody a ČOV. Součástí naší činnosti jsou také dotace na protipovodňová opatření, omezování prašnosti, třídění a zpracování odpadů.

Životní prostředí
Naše činnost zahrnuje:  


- Místní šetření ve Vaší firmě a detekce možných investičních záměrů

- Provedení finanční analýzy s cílem zjištění finančního zdraví

- Konzultace na příslušné implementační agentuře, případně na jejím územním pracovišti

- Zpracování dokumentace k žádosti o dotaci

- Vytvoření technických, organizačních a dalších věcných podmínek pro realizaci žádosti

- Vizualizaci dokumentace, grafickou úpravu, tisk, vazbu a kompletaci

 
- Kontrolu úplnosti a správnosti dokumentace

- Asistenci při předkládání žádosti o dotaci na regionálním pracovišti implementační agentury a obsluhu internetové aplikace pro podávání žádostí o dotaci

- Spolupráci při řešení nedostatků v době od předložení žádosti do ukončení procesu schvalování

- Přípravu a provádění Zadávacích řízení na dodavatele investic

- Prokázání finančního krytí investice v období přípravy žádosti a
  vlastní financování investice

- Spolupráci při získávání příslušných certifikátů kvality a jakosti, technických,
  hygienických norem a předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, vyjadření a stanovisek orgánů státní správy a samosprávy apod.

- Součinnost v období realizace projektu a přípravu dokumentace nutné
k vyplacení
 schválené dotace
 
- Zajišťování administrace po dobu udržitelnosti projektu

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průmysl

 

Zemědělství a potravinářství

 

 

Věda a výzkum

 

Rozvoj lidských zdrojů

 

 

 

 

Veřejná zpráva

 

Ostatní, Partnerské projekty


Vaše dotazy rádi zodpovíme na HOTLINE nebo telefonicky u jednotlivých konzultantů.
 
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

 

OPŽP - Operační program Životní prostředí
  Ondřej Polák
  opolak@direkta.cz
  +40 284 007 898, +420 731 118 324

 


 


Souhrnný přehled referencí - klikněte ZDE.

Subjekt Okres Dotační program Investice (mil. Kč) Dotace (mil. Kč)
Obec Velká Lečice Příbram OP ŽP - protipovodňová opatření 0,68 0,54
Obec Bavoryně Beroun OP ŽP - protipovodňová opatření 0,60 0,46
« Předchozí 1 2 3 Další »
Projektů celkem: 42
Celkový objem dotací dle zadaných kritérií: 368 020 169 Kč a investicí: 454 253 830 Kč


Průmysl Zemědělství a potravinářství Životní prostředí Rozvoj lidských zdrojů Věda a výzkum

Veřejná zpráva Ostatní, Partnerské projekty