Vítáme Vás v sekci veřejná správa

Tato sekce se zabývá dotacemi pro obce a města. Zabezpečujeme širokou škálu poradenské podpory při přípravě a zpracovávání dotačních projektů zejména v Programu rozvoje venkova a Regionálních operačních programech. Jedná se zejména o opravy komunikací, občanskou vybavenost, školská zařízení a další obecní majetek apod.

 

Veřejná zpráva

Naše činnost zahrnuje:  


- Místní šetření ve Vaší firmě a detekce možných investičních záměrů

- Provedení finanční analýzy s cílem zjištění finančního zdraví

- Konzultace na příslušné implementační agentuře, případně na jejím územním pracovišti

- Zpracování dokumentace k žádosti o dotaci

- Vytvoření technických, organizačních a dalších věcných podmínek pro realizaci žádosti

- Vizualizaci dokumentace, grafickou úprava, tisk, vazba a kompletaci

 
- Kontrolu úplnosti a správnosti dokumentace

- Asistenci při předkládání žádosti o dotaci a správu internetové aplikace pro předkládání
  žádosti o dotaci

- Spolupráci při řešení nedostatků v době od předložení žádosti do ukončení procesu
  schvalování

- Přípravu a provádění Zadávacích řízení na dodavatele investic

- Prokázování finančního krytí investice v období přípravy žádosti a
  vlastní financování investice

- Spolupráci při získávání příslušných certifikátů kvality a jakosti, technických,
  hygienických norem a předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, spolupráci 
  při projednávání  stanovisek orgánů státní správy a samosprávy

- Součinnost v období realizace projektů a přípravy dokumentace nutné
  k vyplacení schválené dotace
 
- Zajišťování administrace po dobu udržitelnosti projektu

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemědělství a potravinářství

Životní prostředí

 

Věda a výzkum

 

 

Rozvoj lidských zdrojů

 

Ostatní, Partnerské projekty

 


Vaše dotazy rádi zodpovíme na HOTLINE nebo telefonicky u jednotlivých konzultantů.
 
ODDĚLENÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA:


 Ondřej Polák
 opolak@direkta.cz
 +420 284 007 898                        +420 731 118 324

 

  


Souhrnný přehled referencí -  klikněte ZDE.

Subjekt Okres Dotační program Investice (mil. Kč) Dotace (mil. Kč)
Město Klášterec nad Ohří Chomutov SROP - městská infrastruktura 109,69 98,72
Město Klášterec nad Ohří Chomutov PHARE - průmyslová zóna Verne 65,00 47,00
Hotel Jezerka s.r.o. Chrudim ROP 89,44 44,72
Obec Troubelice Olomouc PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 41,50 36,00
Obec Chlumín Mělník PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 40,10 35,96
Obec Markvartice Jičín PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 49,16 35,95
Obec Veltruby - Hradišťko I Kolín PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 39,77 35,78
Obec Bášť Praha - východ PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 39,86 35,77
Městys Sovínky Mladá Boleslav PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 34,87 28,16
Obec Uhlířov Opava PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 29,91 26,88
Město Klášterec nad Ohří Chomutov PHARE - lázeňská zóna 28,19 23,96
Obec Charvátce Mladá Boleslav PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 22,56 20,29
Obec Charvátce Mladá Boleslav PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 21,33 19,92
Obec Očihov Louny PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 19,85 15,09
Obec Lípa Havlíčkův Brod PRV - komunikace 16,32 14,69
Obec Žďár Mladá Boleslav ROP 15,91 12,73
Obec Markvartice Jičín ROP 16,36 12,44
Obec Myslinka Plzeň - sever PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 13,60 12,19
Obec Břehy Pardubice PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 16,64 12,04
Obec Sedlnice Nový Jičín SAPARD - obce 12,40 11,19
« Předchozí 1 2 Další »
Projektů celkem: 40
Celkový objem dotací dle zadaných kritérií: 665 573 926 Kč a investicí: 838 034 399 Kč


Průmysl Zemědělství a potravinářství Životní prostředí Rozvoj lidských zdrojů Věda a výzkum

Veřejná zpráva Ostatní, Partnerské projekty