Vítáme Vás v sekci zemědělství, potravinářství a rozvoje venkova

Tato sekce se zabývá dotacemi v oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoje venkova pro podnikatelské subjekty. Jde zejména o dotace z Programu rozvoje venkova a vybrané dotační tituly Ministerstva zemědělství ČR. Vedle zemědělství a potravinářství jsou dotace určeny také pro rozvoj cestovního ruchu a pro malé firmy do 10 zaměstnanců zabývající se nezemědělskými činnostmi.

Zemědělství a potravinářství
Naše činnost zahrnuje:  


- Místní šetření ve Vaší firmě a detekce možných investičních záměrů

- Konzultace na příslušné implementační agentuře, případně na jejím územním pracovišti

- Zpracování dokumentace k žádosti o dotaci

- Vytvoření technických, organizačních a dalších věcných podmínek pro realizaci žádosti

- Vizualizaci dokumentace, grafickou úpravu, tisk, vazbu a kompletaci

 
- Kontrolu úplnosti a správnosti dokumentace

- Asistenci při předkládání žádosti o dotaci na regionálním pracovišti implementační agentury a obsluha internetové aplikace pro podávání žádostí

- Spolupráci při řešení nedostatků v době od předložení žádosti do ukončení procesu schvalování

- Přípravu a provádění Zadávacích řízení na dodavatele investic

- Spolupráci při získávání příslušných certifikátů kvality a jakosti, technických,
  hygienických norem a předpisů v oblasti ochrany životního prostředí apod.

- Součinnost v období realizace projektu a příprava dokumentace nutné k vyplacení
 schválené dotace
 
- Zajišťování administrace po dobu udržitelnosti projektu

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průmysl

Životní prostředí

 

Věda a výzkum

Rozvoj lidských zdrojů

 

Veřejná zpráva

Ostatní, Partnerské projekty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaše dotazy rádi zodpovíme na HOTLINE nebo telefonicky u jednotlivých konzultantů.
 
ODDĚLENÍ ZEMĚDĚLSTSVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

  ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ
  Ing. Ivan Lysenko
  lysenko@direkta.cz
  +420 284 007 811, +420 602 101 056

ROZVOJ VENKOVA                       
Jan Polák                                  polak@direkta.cz                      
+420 284 007 811

Souhrnný přehled referencí - klikni ZDE.

Subjekt Okres Dotační program Investice (mil. Kč) Dotace (mil. Kč)
BD Tech - Zem. dr. Doubrava Olomouc OP RVMZ 16,13 6,45
FRUTA Podivín a.s. Břeclav OP RVMZ 20,00 6,40
FRUTA Podivín a.s. Břeclav PRV produkty 25,02 6,26
MYDLÁŘKA a.s. Benešov OP RVMZ 13,40 6,24
MESPOL Medlov a.s. Olomouc OP RVMZ 12,41 5,96
MAVE Jíčín, a.s. Jičín OP RVMZ 27,07 5,92
Zemědělské družstvo vlastníků Veselka Benešov OP RVMZ 15,37 5,73
Agrom Třebnouševes, s. r. o. Jičín OP RVMZ 18,04 5,67
Aleš Langr - AMD Media Praha PRV cestovní ruch 10,39 5,50
Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. Vsetín OP RVMZ 10,32 5,16
MP Krásno, a.s. Vsetín OP RVMZ 15,00 5,00
MESPOL Medlov a.s. Olomouc OP RVMZ 9,35 4,49
MP Krásno, a.s. Vsetín PRV produkty 8,98 4,40
Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. Vsetín PRV produkty 8,87 4,35
MP Krásno, a.s. Vsetín OP RVMZ 13,00 4,00
Zeměděl.obch. družstvo Potěhy Kutná Hora OP RVMZ 37,00 3,79
FRUTA Podivín a.s. Břeclav MZ potravinářství 15,15 3,79
MAVE Jíčín, a.s. Jičín OP RVMZ 9,00 3,60
MYDLÁŘKA a.s. Benešov OP RVMZ 7,26 3,05
Hanácká zemědělská, a.s. Olomouc OP RVMZ 10,03 3,04
Projektů celkem: 93
Celkový objem dotací dle zadaných kritérií: 405 900 286 Kč a investicí: 1 163 634 910 Kč


Průmysl Zemědělství a potravinářství Životní prostředí Rozvoj lidských zdrojů Věda a výzkum

Veřejná zpráva Ostatní, Partnerské projekty