Vítáme Vás v sekci veřejná správa

Tato sekce se zabývá dotacemi pro obce a města. Zabezpečujeme širokou škálu poradenské podpory při přípravě a zpracovávání dotačních projektů zejména v Programu rozvoje venkova a Regionálních operačních programech. Jedná se zejména o opravy komunikací, občanskou vybavenost, školská zařízení a další obecní majetek apod.

 

Veřejná zpráva

Naše činnost zahrnuje:  


- Místní šetření ve Vaší firmě a detekce možných investičních záměrů

- Provedení finanční analýzy s cílem zjištění finančního zdraví

- Konzultace na příslušné implementační agentuře, případně na jejím územním pracovišti

- Zpracování dokumentace k žádosti o dotaci

- Vytvoření technických, organizačních a dalších věcných podmínek pro realizaci žádosti

- Vizualizaci dokumentace, grafickou úprava, tisk, vazba a kompletaci

 
- Kontrolu úplnosti a správnosti dokumentace

- Asistenci při předkládání žádosti o dotaci a správu internetové aplikace pro předkládání
  žádosti o dotaci

- Spolupráci při řešení nedostatků v době od předložení žádosti do ukončení procesu
  schvalování

- Přípravu a provádění Zadávacích řízení na dodavatele investic

- Prokázování finančního krytí investice v období přípravy žádosti a
  vlastní financování investice

- Spolupráci při získávání příslušných certifikátů kvality a jakosti, technických,
  hygienických norem a předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, spolupráci 
  při projednávání  stanovisek orgánů státní správy a samosprávy

- Součinnost v období realizace projektů a přípravy dokumentace nutné
  k vyplacení schválené dotace
 
- Zajišťování administrace po dobu udržitelnosti projektu

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemědělství a potravinářství

Životní prostředí

 

Věda a výzkum

 

 

Rozvoj lidských zdrojů

 

Ostatní, Partnerské projekty

 


Vaše dotazy rádi zodpovíme na HOTLINE nebo telefonicky u jednotlivých konzultantů.
 
ODDĚLENÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA:


 Ondřej Polák
 opolak@direkta.cz
 +420 284 007 898                        +420 731 118 324

 

  


Souhrnný přehled referencí -  klikněte ZDE.

Subjekt Okres Dotační program Investice (mil. Kč) Dotace (mil. Kč)
Město Klášterec nad Ohří Chomutov SROP - městská infrastruktura 109,69 98,72
Město Klášterec nad Ohří Chomutov PHARE - lázeňská zóna 28,19 23,96
Město Mladá Boleslav Mladá Boleslav SROP - komunikace 14,35 4,50
Obec Očihov Louny PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 19,85 15,09
Obec Bášť Praha - východ PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 39,86 35,77
Obec Troubelice Olomouc PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 41,50 36,00
Obec Lípa Havlíčkův Brod PRV - komunikace 16,32 14,69
Obec Veltruby - Hradišťko I Kolín PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 39,77 35,78
Obec Břehy Pardubice PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 16,64 12,04
Obec Markvartice Jičín PRV - komunikace 4,82 4,30
Obec Myslinka Plzeň - sever PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 13,60 12,19
Obec Uhlířov Opava PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 29,91 26,88
Obec Chlumín Mělník PRV - komunikace 6,52 4,50
Obec Stašov Beroun PRV - komunikace 7,63 4,50
Obec Mečeříž Mladá Boleslav PRV - komunikace 4,98 4,48
Obec Svárov Kladno PRV - komunikace 7,58 4,50
Obec Chlumín Mělník ROP 5,67 5,09
Obec Bystřice Jičín PRV - komunikace 5,00 4,50
Obec Čestín Kutná Hora PRV - komunikace 1,27 1,11
Městys Sovínky Mladá Boleslav PRV - kanalizace, vodovod, ČOV 34,87 28,16
« Předchozí 1 2 Další »
Projektů celkem: 40
Celkový objem dotací dle zadaných kritérií: 665 573 926 Kč a investicí: 838 034 399 Kč


Průmysl Zemědělství a potravinářství Životní prostředí Rozvoj lidských zdrojů Věda a výzkum

Veřejná zpráva Ostatní, Partnerské projekty